Kijk hier naar een filmpje over "the making of" de poster over de Tachtigjarige Oorlog.